Asociația Femeilor din Găgăuzia, partenerul ACED responsabil pentru implementarea activității privind dezvoltarea rețelei femeilor în agricultură din Autonomia Găgăuzia, a organizat o instruire în scopul sporirii aptitudinilor de lider a femeilor-antreprenori din sectorul agricol în această regiune. Ce prevede planul de acțiuni adoptat în finalul întâlnirii aflați mai jos. Seminarul, care a avut loc la Comrat în perioada 5-6 octombrie și la care au participat 20 de femei, s-a axat, în special, pe perfecționarea calităților manageriale și a nivelului de rezistență la situații de stres. ACED susține dezvoltarea a cinci rețele regionale a femeilor în agricultură, și anume nord, centru, sud, ATU Găgăuzia și Transnistria, menite să susțină femeile din comunitățile rurale, implicate în agricultură.

“Cercetările gender efectuate de Proiectul ACED au evidențiat statutul defavorizat al femeilor în sectorul agricol, în comparație cu cel al bărbaților, fapt ce se explică prin lipsa de timp, accesul limitat la informații, instruire și servicii, precum și reprezentarea insuficientă la posturile de conducere”, a declarat Elena Brînză, specialistul ACED pe aspecte de gender.

Coordonatorul activității din partea Asociației Femeilor din Găgăuzia, Svetlana Panaitova, a menționat că rețeaua regională a femeilor implicate în sectorul agricol din autonomie a fost deja constituită și a început să desfășoare activități informale la nivelul regiunii. Calitatea de membru al rețelei le va permite să stabilească contacte noi, să dezvolte și să consolideze relațiile în cadrul și în afara rețelei, să facă schimb de idei, să obțină noi aptitudini profesionale, să ofere și să primească susținere și consultanță.

La etapa de inițiere a activității privind crearea și dezvoltarea rețelelor femeilor în agricultură, Proiectul ACED împreună cu partenerii contractați au organizat, în 2012-2013, o serie de mese rotunde cu participarea femeilor active în diferite afaceri agricole, pentru a identifica interesele, necesitățile și preferințele acestora. Rețelele care susțin creșterea rolului femeilor în agricultură și profesionalismul lor în afaceri vor servi drept platforme pentru socializare, instruire, schimb de experiență și bune practici, asociere, dezvoltare a relațiilor, și va cuprinde seminare, consultații cu experții, vizite de studiu în chestiuni legate de creșterea calității producției.

Sursa: ACED.md