Căsătoria este legământul dintre doi îndrăgostiți care se face pentru o viață și ar trebui să fie unul dintre cele mai frumoase momente. Bineînțeles că ai foarte multe de pregătit, însă nu te lăsa dusă de valul rochiei și a florilor în detrimentul părții oficiale. Acest lucru te-ar putea costa mult. Nu-ți vom spune aici că ai nevoie de un mire și de nași (martori) pentru a întemeia o căsnicie, o știi prea bine. Sunt lucruri tehnice, detalii oficiale pe care uneori le poți scăpa din vedere. Iată 7 dintre acestea, conform Servicului de Stare Civilă a Ministerului Justiției a RM:

1. Vârsta
Pentru a putea întemeia o familie, trebuie să ai deja anii necesari acestui pas. Vârsta matrimonială minimă în Republica Moldova este de 18 ani. Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult decât cu doi ani (16 ani). Acest lucru va fi încuviinţat de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

2. Declaraţia de căsătorie
Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi, în formă scrisă la organul de stare civilă, care urmează să oficieze căsătoria. Veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei. Conform legii, dacă acest proces va fi fără solemnități, în timp indicat de Oficiul Stării Civile și în termen maxim (o lună), procedura este gratuită.

3. Locul adresării
Pentru a depune declaraţia de căsătorie, vă puteţi adresa la Oficiul stare civilă sau primăria localităţii unde domiciliați (cel puțin unul dintre viitorii soţi), părinţii acestora sau rudele apropiate sau la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova, în cazul în care viitorii soţi locuiesc peste hotarele ţării.

4. Actele necesare
Pentru a întemeia o familie, ai nevoie de acte precum: declaraţie de căsătorie, anexă la declaraţie de căsătorie (acestea se vor completa pe loc); actele de identitate ale viitorilor soţi; certificatele de naştere ale viitorilor soţi; certificat de divorț sau deces al unuia dintre foștii soți (dacă sunteți la a doua căsătorie); decizia autorităţii administrației publice locale despre reducerea vârstei matrimoniale (dacă unul dintre miri nu are 18 ani); examenul medical benevol și gratuit (poate fi anexat pe parcurs). La încheierea căsătoriei, potrivit Legii taxei de stat, se va achita suma de 20 lei (fără costurile serviciilor suplimentare).

 

5. Bani în plus
Ai nevoie de bani în plus (de la 100 lei la 7000 lei), dacă soliciți urgentarea procesului, sală de solemnități, sală de banchet, scenariu individual, muzică festivă, servicii foto sau video, oficierea într-o zi de odihnă sau în afara Oficiului de Stare Civilă.

6. Pașaportul soțului/soției de origine străină

În cazul încheierii căsătoriei pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţean străin sau între cetăţeni străini, pe lângă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea paşaportului naţional al cetăţeanului străin (în original). De asemenea, sunt necesare copiile de pe anumite pagini (privind datele de identitate, viza de intrare-ieşire şi amprentele sigiliilor de trecere a hotarului aplicate de Serviciul de Grăniceri); dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei. Actele anumitor țări trebuie să fie legalizate (apostilate) şi traduse în limba de stat.

7. Sinceritate
Nu doar întemeierea familiei propriu-zisă necesită sinceritate și consimțământ obligatoriu al ambilor soți. Statul are de asemenea nevoie de garanția sincerității tale și a actelor depuse. În cazul tăinuirii circumstanţelor care împiedică încheierea căsătoriei, vei fi sancţionat cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

Vă dorim Casă de Piatră!

Sursa Foto: UNIMEDIA.info, Registru.md 

Distribuie articolul: