Fără îndoială, „Se poate și altfel. Fără Stereotipuri”. Cu acest slogan, convingere și valoare următorii doi ani, în Fălești și Strășeni se va desfășura o amplă campanie de sensibilizare menită să contribuie la combaterea stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen.

„Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”

Campania este realizată în cadrul programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA cu scopul de a aborda stereotipurile de gen și violența în bază de gen în șase țări ale Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Activitățile campaniei sunt construite având la bază rezultatele unui studiu regional realizat în țările în care este implementat programul și a unui studiu calitativ realizat în Fălești și Strășeni cu scopul de a identifica stereotipurile și inegalitățile de gen care persistă în aceste localități.

În 84% cupluri, bărbatul este cel care i-a deciziile principale

Rezultatele studiului din Strășeni și Fălești, realizat în bază de discuții în focus grupuri  au arătat că  stereotipurile de gen determină poziții sociale inegale pentru femei și bărbați. Se evidențiază clar rolul de lider al bărbatului în societate, dar și poziția de superioritate a bărbatului față de femeie în cazul responsabilităților casnice. Astfel, una din două femei ce au participat în cadrul discuțiilor în focus grupuri este responsabilă atât de bucătărie, curățenie în casă, spălarea rufelor și a veselei, cât și de educația și îngrijirea copiilor, în pofida faptului că majoritatea (85%) respondenților, indiferent de gen, susțin ideea implicării în egală măsură. 84 la sută din femeile participante, cu experiență de a trăi în cuplu, confirmă că în familiile lor, bărbatul este cel care ia principalele decizii.

„Uniunea Europeană susține egalitatea de șanse dintre femei și bărbați. Această campanie este o continuare a eforturilor Uniunii Europene de combatere a stereotipurilor de gen, prevenirea violenței împotriva femeilor și promovarea egalității de gen în toate domeniile de dezvoltare. E important să promovăm o societate egală și inclusivă pentru fiecare” a punctat Excelența Sa, Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

„Rolurile rigide de gen, cum ar fi cel al bărbatului strict legat de întreținerea familiei, iar al femeiii – de îngrijirea casei și a copiilor – au un impact negativ atât asupra bărbaților, cât și a femeilor. Aceste norme și stereotipuri perpetuează inegalitățile de gen și pot duce la violență și discriminare împotriva femeilor. Prin această campanie, UNFPA Moldova sprijină intervențiile menite să transforme aceste norme, roluri și stereotipuri de gen discriminatorii, oferind oportunități egale de dezvoltare și afirmare pentru fiecare persoană” a precizat Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA Moldova.

Unul dintre factorii care împiedică progresul economic și democratic este inegalitatea de gen și relațiile de putere inegale între femei și bărbați în domeniile public și privat. Inegalitățile sunt perpetuate pentru că normele sociale patriarhale și stereotipurile de gen sunt adânc înrădăcinate în familie și în societate. Prin intermediul acestei campanii, UN Women își propune să conteste aceste stereotipuri care provoacă comportamente discriminatorii care modelează percepțiile femeilor, fetelor și băieților despre rolul lor în familie și societate” a precizat Dominika Stojanoska, Reprezentantă de țară UN Women Moldova.

Activitățile campaniei vor aborda stereotipurile de gen existente în profesii, rolurile de gen în familii și violența în bază de gen. Pentru a aduce mesajul campaniei mai aproape de oameni, în Strășeni și Fălești, va fi realizat un mural care să ilustreze drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați. Vor fi difuzate spoturi video și audio care  vor arăta de ce este important să nu ținem cont de stereotipuri atunci când alegem o profesie sau construim o familie. Vor fi produse și diseminate publicului istorii umane ale unor persoane care au arătat că se poate și altfel în sport, în domeniul IT, în educație, în familie. Fără stereotipuri.

Campania a fost lansată în mediul online, prin intermediul unui talk-show, în care, trei bărbați și trei femei, cunoscuți în spațiul public din Republica Moldova, au dezbătut stereotipuri adânc înrădăcinate în societate privind rolul pe care trebuie să îl aibă un bărbat sau o femeie acasă și în societate. Exemplele discutate de ei au arătat că Se poate și altfel. Fără stereotipuri. 

În R.Moldova, 60 % din  respondenți consideră că femeile trebuie să aibă grijă de familie și gospodărie

Potrivit Studiului privind normele și stereotipurile de gen realizat în țările Parteneriatului estic în cadrul Programului „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA, în Republica Moldova, 60 % din respondenți consideră că femeile trebuie să aibă grijă de familie și gospodărie. Iar jumătate dintre respondenții de sex masculin și feminin consideră că o soție bună nu ar trebui să pună niciodată la îndoială opiniile și deciziile soțului ei, indiferent de propriile opinii.

Programul „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen” susține egalitatea de șanse între femei și bărbați, abordând percepțiile cu referire la rolurile bărbaților și femeilor în familie și în societate și contribuind la eliminarea violenței în bază de gen.

Cu sprijinul Uniunii Europene, cele două agenții membre ale familiei ONU colaborează cu instituțiile guvernamentale și parteneri din societatea civilă din șase țări pentru a contribui la combaterea stereotipurilor de gen, pentru a spori implicarea bărbaților în activitățile casnice și de îngrijire a copiilor și realizează activități de prevenire a perpetuării violenței în bază de gen, cu implicarea potențialilor agresori.