Farmaciile din Moldova nu vor mai avea restricții în ceea ce privește amplasarea la o anumită distanță una de alta și nu se va ține cont nici de numărul de locuitori din zonă. Articolele existente din Legea cu privire la actvitatea farmaceutică urmează să fie abrogate printr-o hotărâre de Guvern care va fi discutată mâine la ședința Guvernului.

Dacă până acum, farmaciile nou-fondate erau amplasate la o distanţă de cel puţin 250 de metri de la o farmacie deja existentă şi la o distanţă de cel puţin 500 de metri de la farmacia existentă cu funcţie de preparare a medicamentelor extemporale, prin hotărârea actuală restricția va fi ridicată.

Nu se va ține cont nici de normativele demografice. În legea actuală scrie că în municipii, oraşe, centre raionale şi alte localităţi cu statut de oraş o farmacie se înfiinţează la un număr de la 3000 până la 4000 de locuitori, însă și această restricție urmează a fi abrogată.

În nota informativă semnată de ministra Ruxanda Glavan scrie că „în sectorul farmaceutic, orice reformă trebuie să fie orientată spre pacient, spre ocrotirea sănătății și îmbunătățirea calității vieții”. Potrivit Ministerului Sănătății, prin acest proiect se urmărește „excluderea barierelor anticoncurențiale din sectorul farmaceutic, fapt care ar avea un impact pozitiv asupra accesului cetățenilor la medicamente și va asigura activitatea favorabil pentru operatorii pieții medicamentelor”.

Sursa: Agora.md